keetels
1 2 3 4

Privacy verklaring Installatiebedrijf H. Keetels B.V.

 

Uw privacy

Installatiebedrijf H. Keetels B.V. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u
in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Installatiebedrijf H. Keetels B.V. persoonsgegevens verwerkt m.b.t. relaties w.o. klanten, leveranciers en bezoekers van ons bedrijf en website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierin houdt Installatiebedrijf H. Keetels B.V. zich aan de Algemene Verordening Gegevens bescherming  (AVG) en Uitvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij:

- Duidelijk -via deze privacyverklaring- vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.   

- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de volgende
  doeleinden.

- Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen
  waarin toestemming vereist is.

- Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die
  in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

- Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking is
Installatiebedrijf H. Keetels B.V.  Thomas Edisonweg 46   5151 DJ Drunen

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Installatiebedrijf H. Keetels B.V. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
In het kader van haar overeenkomst met relaties verzamelt en verwerkt Installatiebedrijf H. Keetels B.V. hiertoe contact-
gegevens, w.o. uw naam, adres, postcode, woonplaats, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres.

- Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen sturen, materialen aan
  u te leveren, installatiewerkzaamheden voor u te verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen
  communiceren over de bestellingen en uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

- Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer, dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk
  voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te laten weten aan welke specificaties
  of wensen een bepaalde zaak dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te
  kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te communiceren over andere aspecten
  van de overeenkomst.

- Voor interne analyses voor procesverbeteringen, ontwikkeling van producten en diensten.

Als u regelmatig bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken ter
uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is.

Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken ter uitvoering
van onze bedrijfsactiviteiten, echter alleen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft. U bent niet verplicht om
ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter, als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het
mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.    

Installatiebedrijf H. Keetels B.V. verstrekt uitsluitend aan derden persoonsgegevens en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

 

Digitale correspondentie         

Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst met relaties. Op ieder
e-mailbericht kan door middel van een antwoord afgezien worden van verdere correspondentie via dit e-mailadres.

Als u ons een e-mailbericht stuurt, dan worden de gegevens die ons u toestuurt bewaard zolang als naar aard van de
inhoud van uw e-mailbericht nodig is, voor volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Publicatie.  

Installatiebedrijf H. Keetels B.V. gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Beveiliging.

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Installatiebedrijf H. Keetels B.V. gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passen beveiligingsbeleid, gelet op de soorten van verwerking en aard van de te beschermen persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring.

Installatiebedrijf H. Keetels B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Indien Installatiebedrijf H. Keetels B.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Installatiebedrijf H. Keetels B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving
op onze website.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging / verwijdering van uw gegevens.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen over ons privacybeleid of wilt u een
correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doorgeven, kunt u contact opnemen met
Installatiebedrijf H. Keetels B.V.  corr. adres Kasteeldreef 34  5151 RS Drunen of e-mailadres  info@hkeetels.nl

 

 

unetoseicrt
H.Keetels installatie techniek | Thomas Edisonweg 46 | 5151 DJ Drunen | info@hkeetels.nl | Tel: 0416 37 50 26
SitemapAlgemene Voorwaarden